Budva - centar letovanja u Crnoj Gori

Budva ima istoriju dugu preko 2500 godina. Grad pominje Sofokle u 5. veku pre nove ere. U 3. veku pre nove ere Rimljani su ovde podigli svoje vile, a car Justinijan gradi hrišćansku baziliku.

U 9. veku Sloveni ovde primaju hrišćanstvo, podižu tvrđavu i grade hramove.

Od 1420. do 1797. godine ovim primorskim gradom vladala je Mletačka republika i grad je u to vreme pripadao Mletačkoj Albaniji. Upravo u vreme vladavine Mlečana (otprilike u 15. veku) gradska tvrđava dobija svoj današnji oblik sa masivnim zidinama i jakim odbrambenim utvrđenjima, koji su kasnije korišćeni za odbranu od turskih trupa.

Od 1815. do 1918. godine grad je bio u sastavu Austrougarske imperije. Posle Prvog svetskog rata Budva je ušla u sastav Kraljevine SHS (buduća Jugoslavija).

Aprila 1941. Budvu je okupirala Italija, okupacija je trajala do 1944. godine kada su grad oslobodile oružane jedinice Jugoslavije.

Od 2006. godine grad je u sastavu Crne Gore (nezavisne države).

15. aprila 1979. godine Budvu je pogodio snažan zemljotres i veći deo starog grada je porušen, a potom i uspešno obnovljen.